Joanna Witkowska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax +48227153837, e-mail J.Witkowska@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany miąższości i udziału klas jakości drewna wielkowymiarowego sosnowego w zależności od rodzaju manipulacji dłużyc

Changes in the volume and proportion of large-sized pine wood quality classes in relation to the type of log manipulation

Autorzy: Witkowska J.

Translate »