Józef Wójcik

Instytut Badawczy Leśnictwa, Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleb leśnych na powierzchniach badawczych Augustów, Krzystkowice, Łobez i Szklarska Poręba

Physical and chemical properties of forest soils from Augustow, Krzystkowice, Lobez and Szklarska Poreba experimental plots

Autorzy: Wójcik J., Szołtyk G.

Zmiany w składzie chemicznym gleby leśnej i porolnej po wprowadzeniu trocin iglastych na tle przebiegu elementów pogody

Chemical composition of soils on post-agricultural and forest sites before and after sawdust addition against the background of weather elements

Autorzy: Małecka M., Wójcik J., Sierota Z.

Translate »