Justyna Likus-Cieślik

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena żywotności drzew oraz biomasy i morfologii systemów korzeniowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzrastającej na zrekultywowanym składowisku odpadów po flotacji rud cynku i ołowiu

Assessment of tree vitality, biomass and morphology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) root systems growing on reclaimed landfill waste after zinc and lead flotation

Autorzy: Pietrzykowski M., Woś B., Pająk M., Likus-Cieślik J.

Translate »