Katarzyna Haponiuk-Winiczenko

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Katedra Kształtowania Środowiska, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany roślinności na zmeliorowanym torfowisku Biele w Puszczy Augustowskiej w latach 1979–2002

The vegetation changes on the meliorative Biele peatland of the Augustów Forest in 1979–2002

Autorzy: Czerepko J., Haponiuk-Winiczenko K.

Translate »