Katarzyna Kaźmierczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
Tel. +48 0-61 848-7659; email: kkdendro@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zróżnicowanie bieżącego przyrostu sosen w trzech klasach wieku

The current growth increment of pine tree stands comprising three different age classes

Autorzy: Kaźmierczak K.

Translate »