Katarzyna Marciszewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej,ul. Nowoursynowska 159, 02−776 Warszawa
Tel. +48 22 5938028, e-mail: piotr.zaniewski@wl.sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Materiały do ustalenia wschodniej granicy zasięgu kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. et Pass. 1959 w Polsce – dwa nowe stanowiska zespołu na południu województwa mazowieckiego

The materials to determine the eastern range border of acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae in Poland – two new stands of the association in the southern part of Mazovian Voivodeship

Autorzy: Zaniewski P., Ciurzycki W., Marciszewska K.

Translate »