Kazimierz Gaj

Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ochrony Atmosfery
Plac Grunwaldzki 9, 50–377 Wrocław
Fax +48 71 3203584, +48 71 3282980e-mail: kazimierz.gaj@pwr.wroc.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Pochłanianie CO2 przez polskie ekosystemy leśne

Carbon dioxide sequestration by Polish forest ecosystems

Autorzy: Gaj K.

Translate »