Krzysztof Niedziałkowski

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; Instytut Biologii Ssaków PAN, ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża
Tel. +48 22 8267181, fax +48 22 8267823, e-mail: kniedzialkowski@ifispan.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Dlaczego leśnicy nie chcą rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego? Motywacja pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w perspektywie aktorów społecznych zaangażowanych w dyskusję wokół Puszczy Białowieskiej

Why do foresters oppose the enlargement of the Białowieża National Park? The motivation of the State Forest Holding employees as perceived by social actors engaged in the conflict over the Białowieża Forest

Autorzy: Niedziałkowski K.

Translate »