Krzysztof Płatek

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński, Poland, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin; e-mail: kplatek@univ.szczecin.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany liczebności samców motyli strzygoni choinówki (Panolis flammea Den. et Schiff., Lepidoptera: Noctuidae) w drzewostanach nadleśnictwa Tuczno, w latach 1999–2002

Changes of pine noctuid (Panolis flammea Den. et Schiff., Lepidoptera: Noctuidae) male moths numbers in Tuczno forest district stands, in years 1999–2002

Autorzy: Płatek K.

Ocena korelacji między liczebnościami larw ważniejszych gatunków foliofagów sosny w nadleśnictwie Tuczno w latach 2000–2002

Evaluation of correlation between larvae numbers of the most important pine defoliating insects in Tuczno forest district in 2000–2002

Autorzy: Płatek K.

Translate »