Krzysztof T. Wroński

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Tel. + 48 504357430, e-mail: krzysztofwr@tlen.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zależność emisji CO2 z gleby od warunków atmosferycznych w podokresach zmienności respiracji gleby

The dependence of soil CO2 fluxes on atmospheric conditions during sub-periods of soil respiration

Autorzy: Wroński K.

Translate »