Krzysztof Tadeusz Wroński

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznej, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
Tel. +48 504 357430, e-mail: krzysztofwr@tlen.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność przestrzenna emisji CO2 z gleb leśnych i łąkowych w zachodniej części Wzniesień Łódzkich

Spatial variability of CO2 fluxes from meadow and forest soils in western part of Wzniesienia Łódzkie (Łódź Hills)

Autorzy: Wroński K.

Translate »