Krzysztof Wójcik

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Zakład Mechanizacji Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
Tel. + 48 22 593452324, fax: +48 22 5934512, e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ elementu tnącego na drgania emitowane przez kosy spalinowe do zarośli i trawy

The influence of the cutting element on vibrations emitted by brush cutters and grass trimmers

Autorzy: Wójcik K.

Translate »