Łukasz Hawranik

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa,
ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Empiryczna ocena dokładności zwykłych wzorów dendrometrycznych dla strzał bez kory modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.

Empirical evaluation of the accuracy of dendrometric formulas for European larch Larix decidua Mill. stems without bark

Autorzy: Hawranik Ł., Tomusiak R.

Translate »