Łukasz Kunz

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa i struktura naturalnego drzewostanu bukowego w rezerwacie „Zamkowa Góra” koło Kartuz

The composition and structure of a natural beech forest in the „Zamkowa Góra" reserve near Kartuzy

Autorzy: Karczmarski J., Kunz Ł.

Translate »