Jan Karczmarski

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłtaja, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków
e-mail : j.karczmarski@ur.krakow.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Budowa i struktura naturalnego drzewostanu bukowego w rezerwacie „Zamkowa Góra” koło Kartuz

The composition and structure of a natural beech forest in the „Zamkowa Góra" reserve near Kartuzy

Autorzy: Karczmarski J., Kunz Ł.

Skład gatunkowy, budowa i struktura oraz kierunki przemian drzewostanu z udziałem świerka w przygrzbietowej części rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym

Revisiting a hilltop spruce stand in the Madohora Reserve in Beskid Mały reveals major changes in species composition, structure and succession after 50 years

Autorzy: Karczmarski J., Bąk P.

Budowa i struktura górnoreglowych borów świerkowych [Picea abies (L.) H. Karst] o charakterze pierwotnym w dolinach Jarząbczej i Pyszniańskiej (Tatrzański Park Narodowy)

Inventory and stage structure of two upper subalpine primary spruce [Picea abies (L.) H. Karst] forests in the Jarząbcza and Pyszniańska valleys (Tatra National Park)

Autorzy: Karczmarski J., Bryniarska C.

Translate »