Magdalena Lubiarz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin
Tel. +48 81 4454539, e-mail: lubiarz@kul.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Porównanie zagęszczenia przędziorkowatych (Tetranychidae) i dobroczynkowatych (Phytoseiidae) na dębie szypułkowym (Quercus robur L.) w lasach na obszarach naturalnym i przemysłowym

Comparing densities of spider mites (Tetranychidae) and predatory mites (Phytoseiidae) on the common oak (Quercus robur L.) in forests of natural and industrial areas

Autorzy: Lubiarz M.

Translate »