Małgorzata Sławska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, ul. Nowoursynowska 159, Budynek 34, 02-776 Warszawa
Tel. +48 22 5938153, e-mail: malgorzata_slawska@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »