Marcin Smoleński

Instytut Nauk Leśnych, Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. +48 44 7252905, e-mail: marcin.smolenski@o2.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Preferencje mieszkańców Białegostoku względem leśnych usług rekreacyjnych – potrzeba odmienności krajobrazowej

Białystok inhabitants’ preferences concerning forest recreational services – the need for landscape diversity

Autorzy: Smoleński M.

Preferencje mieszkańców Białegostoku względem leśnych usług rekreacyjnych – potrzeba aktywności fizycznej

Białystok inhabitants’ preferences concerning forest recreational services – the need for physical activity

Autorzy: Smoleński M.

Translate »