Marek Kucharczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Biologii i Biochemii
ul. Akademicka 19, 20–033 Lublin

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wciornastki (Thysanoptera) lasów bukowych południowo-wschodniej Polski

Thrips (Thysanoptera) of the beech forests of south-eastern Poland

Autorzy: Kucharczyk H., Kucharczyk M.

Charakterystyka i cechy diagnostyczne wciornastków z rodziny Thripidae (Insecta, Thysanoptera) najczęściej występujących w koronach drzew lasów centralnej Europy

Characteristic and diagnostic features of the most frequently occurring species of the Thripidae family (Insecta, Thysanoptera) in crown canopies of Central European forests

Autorzy: Kucharczyk H., Kucharczyk M.

Translate »