Marian Kulej

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków
Fax + 048 126625128; e-mail rlkulej@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Dynamika wzrostu jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) różnych pochodzeń w warunkach górskich Beskidu Sądeckiego

The growth dynamics of various provenances of grand fir (Abies grandis Lindl.) under mountain conditions of the Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Wartość genetyczno-hodowlana wybranych pochodzeń jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) w warunkach Beskidu Sądeckiego

Genetic and silvicultural value of selected grand fir (Abies grandis Lindl.) provenances in Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Translate »