Marian Kulej

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Dynamika wzrostu jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) różnych pochodzeń w warunkach górskich Beskidu Sądeckiego

The growth dynamics of various provenances of grand fir (Abies grandis Lindl.) under mountain conditions of the Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Wartość genetyczno-hodowlana wybranych pochodzeń jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) w warunkach Beskidu Sądeckiego

Genetic and silvicultural value of selected grand fir (Abies grandis Lindl.) provenances in Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Translate »