Mariusz Ptak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. +48 61 8296255, e-mail: marp114@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ zalesienia zlewni na temperaturę wody w rzece

Effects of catchment area forestation on the temperature of river waters

Autorzy: Ptak M.

Translate »