Mariusz Siedlecki

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź Tel. + 48 42 6655953, email: mariusz.siedlecki@geo.uni.lodz.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmienność higroklimatycznych warunków wegetacji roślinności leśnej w Polsce w latach 1951–2015

Variability of hygroclimatic conditions of forest vegetation in Poland during the period 1951–2015

Autorzy: Siedlecki M.

Translate »