Mateusz Rawlik

Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Zakład Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60–625 Poznań;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Sezonowe zmiany stanu biomasy w runie lasu grądowego Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Autorzy: Rawlik M., Jagodziński A., Janyszek S.

Dynamika produkcji biomasy w runie lasu grądowego Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Seasonal changes in the understorey biomass of an oak-hornbeam forest Galio sylvatici-Carpinetum betuli

Autorzy: Jagodziński A., Pietrusiak K., Rawlik M., Janyszek S.

Translate »