Mateusz Rogowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Katedra Turystyki i Rekreacji, ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. +48 61 829 62 17, e-mail: mateusz.rogowski@amu.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Przepustowość szlaków turystycznych na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach w Parku Narodowym Gór Stołowych

Assessing the tourism carrying capacity of hiking trails in the Szczeliniec Wielki and Błędne Skały in Stołowe Mts. National Park

Autorzy: Rogowski M.

Translate »