Michał Kalinowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax: +48227200397, e-mail: M.Kalinowski@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Bariery rozwoju niedrzewnej produkcji leśnej w wybranych krajach europejskich

Barriers to development of non-wood forest production in selected European countries

Autorzy: Kalinowski M.

Translate »