Michał Magnuszewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 Bud. 34

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ żywicowania na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na przykładzie drzewostanu w Nadleśnictwie Lidzbark

Effect of resin-tapping on the radial increment of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) – case study of a stand from Lidzbark Forest District

Autorzy: Magnuszewski M., Tomusiak R.

Translate »