Robert Tomusiak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, ul. Nowoursynowska 159; 02-776 Warszawa, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ żywicowania na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na przykładzie drzewostanu w Nadleśnictwie Lidzbark

Effect of resin-tapping on the radial increment of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) – case study of a stand from Lidzbark Forest District

Autorzy: Magnuszewski M., Tomusiak R.

Określanie wieku młodych brzóz Betula pendula Roth rosnących na gruntach porolnych

Determining the age of young silver birch (Betula pendula Roth) trees growing on former agricultural

Autorzy: Tkaczyk M., Tomusiak R.

Translate »