Michał Sawoniewicz

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny
ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Larwy sprężykowatych (Elateridae) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Wireworms (Elateridae) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Perliński S., Sawoniewicz M.

Translate »