Stanisław Perliński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
tel. +48225938157, e-mail: kole@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Larwy sprężykowatych (Elateridae) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Wireworms (Elateridae) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Perliński S., Sawoniewicz M.

Translate »