Michał Sawoniewicz

Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny, ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
Tel.+48 85 6829500, e-mail: m.sawoniewicz@o2.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Chrząszcze (Coleoptera) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Beetles (Coleoptera) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Sawoniewicz M.

Sezonowa dynamika saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) występujących w próchnie brzóz (Betula spp.) w Kampinoskim Parku Narodowym

Seasonal dynamics of saproxylic beetles (Coleoptera) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Autorzy: Sawoniewicz M.

Translate »