Michał Soberka

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zastosowanie retrospektywnego dynamicznego wskaźnika konkurencji do oceny oddziaływania drzew sąsiednich na przyrost pierśnicowego pola przekroju jodły (Abies alba Mill.)

The application of a retrospective dynamic competition index to assess the impact of neighbouring trees on silver fir (Abies alba Mill.) basal area increment

Autorzy: Pach M., Soberka M.

Translate »