Nikolaj A. PIROGOV

Sankt-Peterburgskij nauèno-issledovatel'skij, instutut lesnogo chozjajstva, Rossija, 194021, St. Peterburg, Institutskij pr., 21

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wskaźniki i znaczenie wypadu drzew w drzewostanach

Indicators and importance of tree mortality in stands

Autorzy: ÈIRKOV G., PIROGOV N.

Translate »