Piotr Iwanicki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Techniki Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Ocena przydatności maszyn podczas zrywki drewna w drzewostanach sosnowych na podstawie podstawowych wskaźników pracy

Evaluating the suitability of machinery use during skidding of wood in pine stands, based on basic work Indicators

Autorzy: Szewczyk K., Iwanicki P.

Translate »