Radosław Lewoń

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, Polska
*Tel. +48 507960651, e-mail: radek.lewon@gmail.com

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Nowe stanowiska, rozmieszczenie i ochrona buławnika czerwonego Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) w Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

New locations, distribution and protection of the red helleborine Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Orchidaceae) in the Augustów Primeval Forest (NE Poland)

Autorzy: Lewoń R., Romański M.

Translate »