Robin Wilgan

Polska Akademia Nauk Instytut Dendrologii w Kórniku, Pracownia Badania Związków Symbiotycznych, ul Parkowa 5,62-035 Kórnik, Polska
Tel. + 48 618170033, e-mail: rwilgan@man.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Symbioza mykoryzowa obcych i inwazyjnych gatunków drzew

Mycorrhizal symbiosis of alien and invasive tree species

Autorzy: Wilgan R.

Translate »