Rudolf J. Walendzik

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Charakterystyka zmian właściwości chemicznych gleb makroregionu północno-wschodniej Polski w latach 1988-1996

Changes of chemical properties of soils in the north-eastern region of Poland in 1988-1996

Autorzy: Szołtyk G., Walendzik R.

Translate »