Sergii Boiko

Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration named after G.M. Vysotsky
ul. Puškinska, 86, Harkiv, Ukraine

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ skały macierzystej na produkcyjność lasów dębowych lasostepu lewobrzeżnej Ukrainy

The influence of parent material on the productivity of oak forests in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine

Autorzy: Raspopina S., Neyko I., Boiko S.

Translate »