Sławomir Kryżar

Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica
Tel. +48 783295384, e–mail: slawomir.kryzar@wroclaw.lasy.gov.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ struktury zagospodarowanych drzewostanów na obecność jarzębu brekinii ( Sorbus torminalis ) i buławnika mieczolistnego ( Cephalanthera longifolia ) w zespole podgórskiej dąbrowy acidofilnej

The influence of stand structure in submontane acidophilous oak forests on the presence of the wild service tree and sword-leaved helleborine

Autorzy: Kryżar S.

Translate »