Stanisław Małek

University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Department of Forest Ecology, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Poland
phone: +4812 6625077, e-mail: rlmalek@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Brak powiązanych wpisów

Translate »