Svitlana Raspopina

Kharkov National Agrarian University after V. V. Dokuchaev, „Dokuchaevske – 2", Kharkiv district, Kharkiv region, 62483, Ukraine

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ skały macierzystej na produkcyjność lasów dębowych lasostepu lewobrzeżnej Ukrainy

The influence of parent material on the productivity of oak forests in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine

Autorzy: Raspopina S., Neyko I., Boiko S.

Translate »