Tadeusz Zachara

Forest Research Institute, Department of Silviculture and Genetics of Forest Trees, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Poland
phone: +48 603693559, e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Tadeusz Zachara
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ wykonania szlaków operacyjnych na wartość hodowlaną jednowiekowych drzewostanów sosnowych przy różnych metodach trzebieży

The influence of the establishment of skid trails on the silvicultural quality of even-aged Scots pine stands in different thinning treatments

Autorzy: Zachara T.

Translate »