Tomasz Gałęzia

Nadleśnictwo Głęboki Bród, Głęboki Bród 4, 16-506 Gib
Tel. + 48 87 5165203, fax: +48 87 5165231, e-mail: tomasz.galezia@bialystok.lasy.gov.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Uwarunkowania ekonomiczne utylizacji pozostałości zrębowych

Economic methods for the utilisation of logging residues

Autorzy: Gałęzia T.

Struktura czasu pracy i wydajność maszyn podczas rozdrabniania karp

Time usage and efficiency of machinery during stump crushing

Autorzy: Gałęzia T.

Translate »