Tomasz Huflejt

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa; 2Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) w Polsce

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) in Poland

Autorzy: Huflejt T., Gutowski J.

Translate »