Jerzy M. Gutowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża;
Tel. 48 85 6812396, e-mail: j.gutowski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Jerzy Gutowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Problem ochrony ekosystemów leśnych a gradacje kornika drukarza – wprowadzenie

The Problem of forest ecosystem protection and outbreaks of Ips typographus – an introduction

Autorzy: Gutowski J.

Bezkręgowce jako obiekt monitoringu biologicznego w Puszczy Białowieskiej

Invertebrates as a biological monitoring object in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Gutowski J.

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) w Polsce

Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) in Poland

Autorzy: Huflejt T., Gutowski J.

Nowe dane o występowaniu bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) na terenie Puszczy Białowieskiej

New data on the occurrence of buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Gutowski J., Królik R., Ługowoj J., Sućko K., Sweeney J.

Translate »