Tomasz J. Wodzicki

Instytut Badawczy Leśnictwa, Niestacjonarne Studia Doktoranckie (NSD), Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 605283794, e-mail: t.wodzicki@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Potencjał terapeutyczny lasu – badania i gospodarka leśna*

The therapeutic potential of forests – research and forest management

Autorzy: Wodzicki T.

Translate »