Twarog J. Twarog J.

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ cięć obsiewnych i przygotowania gleby na wzrost i rozwój nalótow sosny w Puszczy Augustowskiej

The influence of felling intensity and soil preparation method on the growth and development of natural pine reproduction in the Puszcza Augustowska Forest

Autorzy: Andrzejczyk T., Twarog J. T.

Translate »