Tadeusz Andrzejczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ cięć obsiewnych i przygotowania gleby na wzrost i rozwój nalótow sosny w Puszczy Augustowskiej

The influence of felling intensity and soil preparation method on the growth and development of natural pine reproduction in the Puszcza Augustowska Forest

Autorzy: Andrzejczyk T., Twarog J. T.

Wpływ brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach na przykładzie Nadleśnictwa Krynki

Influence of silver birch (Betula pendula L.) admixture on growth and shape of pedunculate oak (Quercus robur L.) in plantations in Krynki Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T.

Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma

The effect of final cuts on the density, growth and health condition of pine natural regeneration in the territory of the Tuszyma Forest District

Autorzy: Andrzejczyk T., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Żybura H.

Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

Changes in the size of curvature in larch trees from different provenances at the experimental site in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Andrzejczyk T., Szkup J.

Translate »