Winicjusz Kasprzyk

PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ podcinania korzeni i nawożenia na cechy biometryczne dwuletnich sadzonek buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)

Effects of root pruning and fertilization on biometric traits of 2-year-old seedlings of European beech (Fagus sylvatica L.)

Autorzy: Kasprzyk W., Jastrzębowski S.

Translate »