Szymon Jastrzębowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3,05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150474, e-mail: s.jastrzebowski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Szymon Jastrzębowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »