Wojciech Młynarski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Efektywność gospodarowania w leśnictwie – przegląd literatury

Efficiency evaluation in forest management – a literature review

Autorzy: Młynarski W., Kaliszewski A.

Translate »